פרופ' יונתן פוקס

Prof. Jonathan Fox

פרופ' יונתן פוקס

(דוקטרט מאוניברסיטת מרילנד) מתמחה סכסוכים בינלאומיים ומקומיים, במיוחד סכסוכים אתניים ודתיים.