מזכרי מדיניות

מלחמות בחלל

אחד הנושאים החשובים והמעניינים שעליהם המידע המופץ מועט יחסית, הוא נושא המלחמות בחלל, או יותר נכון, ההכנות, הטכנולוגיות והמשאבים הגדולים המושקעים בנושא המלחמות בחלל, בעיקר על-ידי המעצמות הגדולות. מה שנקרא פיתוח טכנולוגיות ואמצעים .Anti-Satellite Weapons (ASATI)

יחסי ישראל-יוון

| 14 ספטמבר 2015

המפנה ביחסי ישראל-יוון החל ב-2010. כיום שיתוף הפעולה העיקרי בין שתי המדינות מתקיים בתחום הביטחוני, בעיקר בין חילות האוויר ובמידה פחותה בין חילות הים. ניכר שינוי משמעותי לטובה כלפי ישראל בדעת הקהל ובתקשורת היוונית. הושקעו מאמצים ביצירת שיתוף פעולה בתחום האנרגיה אך לפי שעה ללא תוצאות של ממש. שיתוף הפעולה ההדוק נמשך במפתיע גם לאחר עלייתה לשלטון של השמאל ב-2015.

כאוס בשל סערה מושלמת

במחקרו המקיף, כאוס בשל סערה מושלמת, האלוף (מיל’) יעקב עמידרור מנתח את הסופות המטלטלות את המזרח התיכון, ואת משמעותם למדינת ישראל.

עמידרור, עמית בכיר ע”ש אן וגרג רוסהנדלר במרכז בגין-סאדאת למחקרים אסטרטגיים (והיועץ לביטחון לאומי של רה”מ לשעבר), סבור כי “אנו עדים למאבק רחב ועמוק על דמותה ועתידה של האומה הערבית, ואולי של האסלאם בכללותו. אין דרך לדעת כמה זמן ימשיכו התהפוכות וכיצד יסתיימו."

מלחמת עזה 2014 – סיכום ראשוני

| 2 דצמבר 2014

מאמר זה בוחן את הממדים האסטרטגיים והצבאיים של הלחימה בעזה

הרהורים בעקבות דוח מבקר המדינה מיוני 20

| 1 נובמבר 2012

עבודת מטה מיטבית בנושאי ביטחון לאומי חיונית לישראל בשל הסוגיות הקשות
הניצבות בפניה. "דוח הביקורת של מבקר המדינה על יישום חוק המל"ל וההתמודדות
עם המשט הטורקי" מטיב לדון בחלק מבעיות המטה לביטחון לאומי )מל"ל(, אך
מצויות בו גם אי-הבנות. בתהליכי קבלת ההחלטות הממשלתית ובעבודתו של המל"ל
חלו שיפורים חשובים, אך נשאר הרבה הדורש תיקון דחוף.

הצו המשולב: להתקיף את איראן ויוזמת שלום אזורי

קיום נשק גרעיני בידי איראן מציב סכנות חמורות לישראל, זאת בגלל האפשרות הריאלית שבנסיבות מסוימות שליטי איראן יפעילו ,במישרין או בעקיפין ,את הנשק נגד ישראל .עצם קיומו של נשק גרעיני בידי איראן כרוך בסכנות מגוונות לישראל. התחזית שנשק גרעיני איראני ידרבן תפוצה של נשק זה במזרח התיכון עוד מוסיפה לסכנות.

חלופות אזוריות לרעיון ”שתי מדינות לשני עמים“

חיבורו של האלוף (מיל’) גיורא איילנד בנושא חלופות אזוריות לרעיון "שתי מדינות לשני עמים" הוא מסמך מכונן. הוא בבחינת "שחיה נגד הזרם המחשבתי הקונבנציונאלי". כידוע, קשה מאוד לשנות דפוסי מחשבה אשר מקובעים בפרדיגמות מקובלות על הכלל, כמו החשיבה הנפוצה בזכות הצורך בהקמת מדינה פלסטינית. רוב המרץ האינטלקטואלי והמדיני מושקע כיום בכיוון של מציאת דרכים אשר יבטיחו את חלוקת הארץ באמצעות בניית מדינה פלסטינית בת-קיימא ושוחרת שלום עם ישראל, וזאת למרות הכישלונות המרובים בבניית מדינה זו והשגת הסדר. גיורא איילנד בוחן באומץ את העבר, ומציע לנסות ולאמץ פתרונות חלופיים שיש בהם סיכויים טובים יותר להשכנת שלום בארץ ישראל. הוא מציע שתי חלופות להסכם קבע מתוך ראיה אזורית.