בניין הכוח של צה"ל

מאת 14 מאי 2014

לאחר מלחמת לבנון השנייה (2006 (פרץ הוויכוח המקצועי על בניין הכוח של צה”ל
לתודעה הציבורית. האם להדגיש את כוח התמרון או את כוח האש? מה התמהיל
האופטימאלי הבין-חילי במסגרת של אילוצים תקציביים? אלו הן השאלות אשר
המענה עליהן מכתיב את בניין הכוח של צה”ל. כמובן שהחלטות דהיום תשפענה על
מבנה צה”ל לשנים רבות. לכן מצאנו לנכון לארגן יום עיון בנושא בניין הכוח של צה”ל.