משולש היחסים בין ישראל, חמאס-עזה והרשות הפלסטינית

מאת 10 אוגוסט 2017

תקציר: החוויה הפוליטית והמלחמתית בהיסטוריה רוויה בדוגמאות לקיומן של זיקות משולשות אינטנסיביות במיוחד, הן במישור הפנים ישותי והן במישור החיצוני, אבל מעטות מהן היו אינטסיביות כמארג היחסים במשולש החדש ביותר באזור, לפחות מבחינת ישראל – משולש היחסים בין ישראל, הרשות הפלסטינית ותנועת חמאס. מטרת המחקר לשפר את ניהול הקונפליקט בינינו לבין הפלסטינים. כדי להגיע למטרה זו, המחקר ממפה את טיב היחסים בין שלושת השחקנים גם בהיבטים הפונקציונליים תוך התחשבות בגורמים חיצוניים. העבודה מחולקת לשלושה פרקים מרכזיים: יחסי ישראל-עזה וחמאס, יחסי ישראל והרשות ויחסי הרשות והחמאס. ההתנסות של ישראל בתוך המשולש מדריכה מה צריכה להיות המדיניות כלפי צלעות אלה בהמשך, במיוחד מול הרשות שעומדת לקראת מאבק הירושה סביב מחמוד עבאס. ישראל צריכה לבכר את המנהיגות הביטחונית ברשות, לאפשר פיצול של שליטה למשל בין שומרון ויהודה (כשהמשולש הופך למלבן ואף יותר מכך) ולמנוע בכל מחיר, שליטה של חמאס באזור חברון בית-לחם. המכנה המשותף לכל תצורה של שלטון בשטח הוא יכולת חדירה של צה"ל והשב"כ לכל מקום ומניעת יצירת מקלטי פעולה בשטחי הרשות. שיתוף הפעולה הביטחוני עם הרשות קריטי לביטחון ישראל ואזרחיה כפי שמוכיחות תוצאותיו של גל הטרור האחרון. למרות שרמת המוטיבציה זהה לזו שבאינתיפאדה השנייה, הרי שהקטלניות של הגל הייתה עשירית ממנה. חלק מההסבר טמון במדיניות החדירה היום יומית שמבצעת ישראל ביו"ש, אבל גם שיתוף הפעולה הביטחוני בין ישראל לבין הרשות תרם לכך. חשובה לא פחות היא העובדה ששיתוף הפעולה משמר את המתיחות והאיבה בין הרשות לבין שלטון חמאס ובכך תורם למימוש שימור הפיצול בין הרשות לבין שלטון חמאס בעזה. הפיצול הפוליטי בין שתי צלעות המשולש מהווה מכשול בקרב שחקנים אזוריים ובין-לאומיים הרוצים לכפות על ישראל הסדרים בלתי רצויים לה.

הורד קובץ PDF

Prof. Hillel Frisch
פרופ' הלל פריש

(דוקטורט מהאוניברסיטה העברית) מומחה בפוליטיקה פלסטינית-אסלאמית, אסטרטגיות ומוסדות צבאיים, סוגיית ערביי ישראל, אסלאם קיצוני במזרח התיכון, קשרי פלסטין-ירדן ובתנועת האחים המוסלמים במצרים ובירדן. פרופסור למדעי המדינה ולימודי המהז"ת באוניברסיטת בר-אילן.