מדיניות צרפת כלפי הסכסוך הישראלי – פלשתינאי בתקופת האינתיפאדה 2000-2005

מאת 1 יולי 2006

Dr. Tsilla Hershco
ד"ר צילה הרשקו

(דוקטורט מאוניברסיטת בר-אילן) מומחית ביחסי ישראל-צרפת, יחסי ארה"ב-צרפת, צרפת והקונפליקט במזרח התיכון, וביחסי יהודים-מוסלמים בצרפת.