מודעת אבל: אימו של ד"ר איתן שמיר

מאת 12 אפריל 2018

חוקרי המרכז
משתתפים בצערו של חברנו
ד"ר איתן שמיר על פטירת אימו