מודעת אבל: אימו של יעקב עמידרור

מאת 20 פברואר 2017

חוקרי המרכז
משתתפים בצערו של חברנו
אלוף (מיל') יעקב עמידרור על פטירת אימו