גורמים העלולים לפגוע ביציבות הסכם השלום עם מצרים

מאת 1 פברואר 2009

(Photo Credit: Martin Stieger)

ד"ר אהוד עילם

Dr. Ehud Eilam is the US representative of Israel Defense magazine. He is a former private contractor for the Israeli Ministry of Defense where, among other duties, he conducted research on different branches of the Israeli military.