הרהורים בעקבות דוח מבקר המדינה מיוני 20

מאת 1 נובמבר 2012

פרופסור יחזקאל דרור

Prof. Yehezkel Dror is a professor of political science at the Hebrew University of Jerusalem. His book "Israeli Statecraft: National Security Challenges and Responses" was published by Routledge as part of the BESA Studies in International Security. He has recently published a new book with Westphalia press entitled "Avant-Garde Politician: Leaders for a New Epoch".