מלחמות בחלל


אחד הנושאים החשובים והמעניינים שעליהם המידע המופץ מועט יחסית, הוא נושא המלחמות בחלל, או יותר נכון, ההכנות, הטכנולוגיות והמשאבים הגדולים המושקעים בנושא המלחמות בחלל, בעיקר על-ידי המעצמות הגדולות. מה שנקרא פיתוח טכנולוגיות ואמצעים .Anti-Satellite Weapons (ASATI) בשפת המומחים למלחמות בחלל ורכישת עליונות בתחום זה הוא נושא שרק מעט ממנו ידוע בציבור. עבודה זו תנסה להרחיב במקצת את היריעה.

מחקר זה, מאת אל"מ (מיל') אבי הר אבן (עמית מחקר בכיר במרכז בגין-סאדאת למחקרים אסטרטגיים, ולשעבר ראש סוכנות החלל הישראלית) מסביר מונחי יסוד, מפרט את השחקנים הראשיים ובודק מי הן המדינות העלולות להצטרף לתחום זה בעתיד.

המחקר סוקר סכסוכים ומלחמות ”קטנות שכבר אירעו בחלל, סוגי נשק שככל הנראה נמצאים כבר בשימוש, ומבט על מה שצופן העתיד. אף כי המחקר מזכירה את רוב סוגי המערכות הקיימות או המתוכננות להימצא בחלל, היא מתרכזת במערכות נשק שנועדו להשמדה, נטרול או שיבוש פעילותם של לוויינים למיניהם (תצפית, ניווט, תקשורת, מזג אוויר וכדומה).

 הנייר מתייחס בעיקר לשלוש מדינות: רוסיה, ארצות הברית וסין. מדינות אלה מודאגות שמא נכסיהן בחלל יותקפו או ינוטרלו ולכן מפתחות אמצעי הגנה ותקיפה בחלל.

 

Col. (res.) Aby Har-Even
אל"מ (מיל') אבי הר-אבן

לשעבר מנכ"ל סוכנות החלל הישראלית ומנהל תכנית "שביט" של משגרי הלוויינים של התעשייה האווירית. יועץ בנושאי חלל לשר המדע.