לתמוך במרכז בגין-סאדאת

בואו לתמוך בפעילויות מרכז בס"א. סייעו בקידום ביטחון ישראל.

מרכז בגין-סאדאת למחקרים אסטרטגיים מעוניין להרחיב את פעילותו ולהגדיל את טווח השפעתו, באמצעות סדרה של פרויקטים משמעותיים וקריטיים לסדר היום הביטחוני של ישראל בתחום המדיניות הציבורית.

פרויקטים אלה ובנוסף גם המלגות והמתקנים השונים אותם מאפשר המרכז להקדיש לתורמים, מספקים מגוון רחב של הזדמנויות לשותפות. תורמים פוטנציאליים השוקלים את האפשרות לתרום למרכז בס"א יכולים להיות סמוכים ובטוחים כי:

  • הם תורמים למוסד, שיש לו ניסיון מוכח בשימוש מיטבי במשאבים פיננסיים מוגבלים להשגת תוצאות מרביות.
  • הם תורמים לצוות של מומחים מן השורה הראשונה הפועלים יחדיו בשיתוף פעולה מלא ואינטנסיבי.
  • הם תורמים למוסד מוכר, מכובד ובעל שם בישראל ועולם.
  • הם תורמים למוסד בעל יכולות מוכחות בעריכת תחזיות אסטרטגיות לצורך זיהוי גורמי מפתח בסדר היום הלאומי.
  • הם תורמים למוסד, שידוע כי אינו מהסס לקרוא תגר על הדעה המקובלת ומוביל בחשיבה מקורית "מחוץ לקופסא" לגיבוש פרדיגמות חדשות בדיפלומטיה הישראלית.
  • הם זכאים לקבלה המוכרת לצרכי מס מטעם אגודת ידידי אוניברסיטת בר-אילן ברחבי העולם.
  • תרומתם תזכה להכרה הולמת וקבועה.
  • בזכות תרומתם יהפכו לחלק ממשפחת בס"א הקרובה וייהנו מגישה מועדפת לתדריכי המרכז ולחוקרים העמיתים בו.

הזדמנויות לנתינה פילנתרופית

מלגת התמחות לתלמידי תואר ראשון

מיועדת לאפשר לסטודנטים זרים לתואר ראשון להתוודע לסוגיות בענייני החוץ של ישראל ולעמדות ישראליות בתחום מדיניות הביטחון.

25,000$

מלגת מחקר לתלמידי דוקטורט

עבור תלמידי דוקטורט ישראלים החוקרים את מדיניות החוץ והביטחון של ישראל. המלגה נועדה לעצב וללמד את דור החוקרים הבא בתחום הביטחון.

60,000$

מלגת פוסט-דוקטורט

עבור חוקרים צעירים מבטיחים בתחום הביטחון, ישראלים ולא-ישראלים, המתעתדים להפוך לאליטה האקדמית של מחר.

80,000$

פרויקטי מחקר

קידום מציאת חלופות לפתרון שתי המדינות

יש להניח על סדר היום הבינלאומי חלופות לכישלונה הממשמש ובא של פרדיגמת שתי המדינות.

250,000$

איתגור הדעה המקובלת בדבר הצורך לחלק את ירושלים

פרויקט זה נועד להשפיע באופן משמעותי על הדיון הציבורי על עתיד ירושלים, ולסייע להבטיח לאורך זמן את ביטחונה של ישראל ואת מורשתה בעיר הקדושה והאסטרטגית הזו.

250,000$

ניהול דיפלומטיה ציונית ציבורית

ניסיון חדש להפיק חומרי הסברה פרו-ישראליים עדכניים ולספק תדריכים בזמן אמת בנושאים שוטפים.

200,000$

יחסי ישראל-ארה"ב

מחקר רחב-יריעה בנושא אופציות המדיניות הזמינות עבור ארה"ב וישראל לאור המתיחויות שהתגלעו ביניהן לאחרונה.

250,000$

תוכניות שונות

מבט מבס"א

מאמרים העוסקים בעניינים שוטפים, מתפרסמים פעמיים בחודש ומופצים בדואר אלקטרוני ליותר מ-20,000 פקידים רשמיים בכירים בתחומי האסטרטגיה והביטחון ברחבי העולם.

100,000$

ביטאון בס"א

זהו הפרסום העיקרי של המרכז, היוצא לאור פעמיים בשנה. הביטאון נקרא על-ידי כל משרדי החוץ וההגנה ברחבי העולם, בנוסף לאוניברסיטאות החשובות וקבוצות חשיבה פרטיות.

50,000$

הרצאה בינלאומית שנתית

הרצאה של דמות ציבורית או אקדמית ידועה מחו"ל. הרצאה זו מקבלת פרסום רב ומהווה מקור משיכה לאקדמאיים ולחברי הקהילה הביטחונית והדיפלומטית בישראל.

125,000$

כינוס בינלאומי שנתי

הכנסים הבינלאומיים הקודמים עסקו בנושאים כגון אסלאם הקיצוני, בעלות בריתה של ארה"ב, התעשיות הצבאיות בישראל, דמוקרטיות ומלחמת גרילה, זכותן של דמוקרטיות להגן על עצמן, יחסי ישראל-ארה"ב, ועוד. בעקבות הכינוס מתפרסם ספר על-ידי מו"ל אקדמי בינלאומי גדול.

200,000$

חוקר אמריקני מתארח

אירוח חוקר אקדמאי בכיר במשך תקופה ממושכת. זוהי הזדמנות-פז לאינטראקציה ולהפריה אינטלקטואלית הדדית.

150,000$

מתקנים

חדר סמינרים

מקום שבו מתקיים מפגש תדרוך שבועי בין עמיתי המרכז ופקידי ממשל, משלחות זרות הנמצאות בביקור ופקידי צבא רשמיים.

100,000$

כדי לתרום, אנא פנו לפרופ' אפרים קארש או לאחת מלשכות הידידים של אוניברסיטת בר-אילן ברחבי העולם.