נושא:

גז

הגז בישראל

| 15 יולי 2015

לצפייה: הרצאות שניתנו בכנס ביולי 2015 בנושא "הגז בישראל".