נושא:

החברה הישראלית

ההצבעה והלקח

כל אותם ישראלים שמטפחים חלום חסר קשר למציאות, על החלפתה של הברית עם ארה״ב בברית עם אחת משתי הטוענות לכתר, סין ורוסיה, מן הראוי שילמדו היטב את לקחי ההצבעה באונסק"ו. סין ורוסיה תמכו בהחלטה שאינה מכירה בקשר של היהודים להר הבית. הם מנהלות מדיניות שהמרכיבים הערכיים בה פחות משמעותיים מאשר בארה״ב, לכן הסיכוי לחברן לישראל על בסיס ערכי בעל עמידות לאורך זמן, קטן ביותר.

הזמן פועל לטובתה של ישראל

| 1 ספטמבר 2013

ישראל היא מדינה קטנה וקיומן של מדינות קטנות שברירי יותר מזה של מדינות גדולות. ואכן, מאז היווסדה מתמודדת ישראל עם איומים קיומיים מצד שכנותיה. למרות הצורך בזהירות פוליטית מתמדת, מאמר זה טוען שלא רק שישראל עד כה היא סיפור הצלחה גדול, אלא גם כי דומה שהזמן בהחלט פועל לטובתה של ישראל. בחינה של המשתנים החשובים ביכולתה של מדינה לעמוד בסכסוך מתמשך משאיר מקום לאופטימיות. סקירה של מאזן העוצמה הצבאית בין ישראל לבין אויביה, של המאפיינים הפנימיים המשפיעים על עוצמתה הלאומית, כגון הכלכלה, הלכידות החברתית והמערכת הפוליטית, ושל מעמדה של ישראל בקהילה הבין-לאומית, מאששים הערכה זאת. אחרי שישים וחמש שנות קיום יכולה ישראל לבטוח בכוחה להתגבר על האתגרים העומדים בפניה.