נושא:

1967 War

יהודי מדינות ערב כקורבנות מלחמת ששת הימים

| 28 נובמבר 2017

רבות נכתב על דחיקתם לשולי ההיסטוריה של 900,000 היהודים שגורשו ממדינות ערב בעקבות מלחמת 1948. מעטים יודעים כי מלחמת ששת הימים שיחקה תפקיד היסטורי דומה בהחישה את היעלמותן הסופית של קהילות היסטוריות אלו. על ישראל והקהילה הבין-לאומית לתקן עוולה היסטורית זו, ובראש וראשונה לדאוג לפיצוי נאות לרכוש גזול זה.

מלכוד 67 – עיון בספרו של מיכה גודמן

גודמן בספרו מלכוד 67 מבקש להפריד בין אידיאולוגיה לבין פוליטיקה, הפרדה שהכרחית בעיניו להתנהלות נכונה במגבלות המציאות. הוא מתעלם מהאפשרות שלא המחלוקת על עתיד הכיבוש קורעת את העם, אלא המחלוקת על שאלת היסוד: לשם מה וכיצד אנו מבקשים להמשיך להתקיים בארץ זו.