נושא:

Christianity

הפרעות ביהודי מדינות ערב במאה העשרים: האם גורלם של הנוצרים יהיה דומה?

| 21 יולי 2019

צפייה בהתפתחויות במזרח התיכון בעשורים האחרונים מעוררת את הרושם הברור שהאזור הופך לנקי ממיעוטים, במיוחד מהנוצרים. התהליך מזכיר את שארע ליהודי מדינות ערב. הנוצרים בורחים מהאזור המזרח התיכון בהיקף נרחב.