נושא:

Fatah

רעיון ההתנגדות כביטוי אמונה

קיימת ציפייה שמגמת הפיוס בין פת"ח לבין חמאס תביא לפירוק נשק ההתנגדות. אך הנשק הוא רק אמצעי, ההתנגדות היא רעיון המשולב בהתנהלות חמאס כאמונת יסוד המכוננת את זהות הארגון.