נושא:

איראן

המשוואה האסטרטגית החדשה במזרח הים התיכון

| 28 אוגוסט 2014

מאמר זה סוקר את קריסתו של השלום האמריקני במאה העשרים ואחת בחלקו המזרחי של אגן הים התיכון, בוחן את מאפייניה של הסביבה האסטרטגית שנוצרה בעקבות קריסה, ומנתח את השלכותיה האסטרטגיות של תופעה חדשה זו

הצו המשולב: להתקיף את איראן ויוזמת שלום אזורי

קיום נשק גרעיני בידי איראן מציב סכנות חמורות לישראל, זאת בגלל האפשרות הריאלית שבנסיבות מסוימות שליטי איראן יפעילו ,במישרין או בעקיפין ,את הנשק נגד ישראל .עצם קיומו של נשק גרעיני בידי איראן כרוך בסכנות מגוונות לישראל. התחזית שנשק גרעיני איראני ידרבן תפוצה של נשק זה במזרח התיכון עוד מוסיפה לסכנות.