נושא:

ישראל

שר ההגנה היווני פאנוס קאמנוס

| 21 פברואר 2016

לצפייה, ולקריאה (בתרגום לעברית): הרצאתו הפרו-ישראלי של שר הביטחון היווני בכנס בין-לאומי בפברואר 2016 על "אתגרים אסטרטגיים בים התיכון".

האם ירושלים מחולקת?

| 25 אוקטובר 2015

ירושלים אינה מיוחדת במאבקים ובעימותים המתרחשים בה. גם משטרת פריז אינה משיגה בכל מקום משילות מלאה, אבל אף אחד לא יטען שיש בשל כך לחלק את פריז. אכן ירושלים היא בבחינת תא הדנ"א שבתוכו תוכרע שאלת ארץ ישראל. מי שלא יוכל לחלק את ירושלים, לא יוכל לחלק את הארץ לשתי מדינות. צריך לדעת מה באמת אנו מבקשים בהצבת ירושלים על ראש שמחתנו – שיבת ציון במלוא חבלי מולדתנו, או התכנסות הולכת וגוברת אל שפלת החוף. הסטטוס קוו הופך לשעבוד. עלינו לחולל כעת תנופת בנייה בירושלים ביו"ש, כמו מפא"י של פעם.

This is Not the Third Intifada

As hard as it may be, the delicate balance between exercising force and exercising restraint must tip in favor of restraint. Israel must be sure to avoid steps that could make tensions boil over. Israel's strategy has to make it clear that violence reaps no rewards.

מדוע צריך לשנות את הסטאטוס קוו בהר הבית

| 19 אוקטובר 2015

העובדה שמסגד אל-אקצא אינו נמצא בסכנה, אין משמעותה שהסטאטוס קוו בהר הבית חייב להישאר ללא שינוי. ההפך הוא הנכון. הסטאטוס קוו חייב להשתנות – משיקולים אסטרטגיים, מסיבות מוסריות ולמען שלום ישראלי-פלסטיני אמיתי.

ועדת לוקר: כישלון ידוע מראש

| 14 אוקטובר 2015

אורך החיים של דוח ועדת לוקר היה קצר ביותר, קצר אפילו בהשוואה לדוחות דומים אחרים. מן הסתם, גם אם לחלק מן ההמלצות שבדוח תהיה תקומה, לא לתוצאות עגומות כאלה פיללו יוזמיו. ואולי דווקא כן? כך או כך, ניתן להקשות האם ועדה מסוגה של "ועדת לוקר" היא בכלל מסגרת מתאימה לבחון ולהמליץ בסוגיות הקשורות לגודלו של תקציב הביטחון והרכבו.

Myths, Facts, and Wishful Thinking in Responding to Palestinian Violence

The recent wave of terrorism has seen illusion peddlers take center stage. While some are true believers, others seek only to promote personal, political, potentially dangerous agendas. Regional realities mandate a different, more prudent approach.