נושא:

פלסטיני

Myths, Facts, and Wishful Thinking in Responding to Palestinian Violence

The recent wave of terrorism has seen illusion peddlers take center stage. While some are true believers, others seek only to promote personal, political, potentially dangerous agendas. Regional realities mandate a different, more prudent approach.

Proactive Redemption in Responding to Palestinian Violence

| 11 אוקטובר 2015

Those who view Israel as a stepping stone for redemption and as the Jewish national spiritual homeland will act differently in responding to Palestinian violence than those who view Israel merely as a safe haven. Thus, the government should do more than just approve security operations against the terrorists.

המשא ומתן עם הפלסטינים: מבוי סתום או חלון הזדמנויות

| 10 אוגוסט 2014

באביב 2014 נכשל הניסיון של מזכיר המדינה האמריקני ג'ון קרי במאמצים
הדיפלומטיים להשיג הסכם מסגרת בין ישראל לבין הרשות הפלסטינית להמשך
המשא ומתן לשלום. חוברת זו היא קובץ של ההרצאות שנשאו ביום העיון בכ"ה באדר
ב' תשע"ד – 27 במרץ 2014 .