נושא:

תהליך השלום

סכנת תכנית גנרל ג'ון אלן

"תכנית אלן", שנבחנת כעת על-ידי הבית הלבן, וקוראת להקים מדינה פלשתינית ללא נוכחות של צה"ל – היא מסוכנת, אם תיושם, ישראל תיאלץ להיות תלויה בכוחות זרים כערֵבים לביטחונה, מצב שהוכח בעבר כטעות.

יש להימנע מיוזמות חד צדדיות

הייאוש מהמצב וחוסר היכולת להצביע על דרך טובה לשינוי אמיתי ורחב מביאים להצגתן של הצעות שתכליתן לקדם צעדים חלקיים. אלא שעיון מפורט בהצעות מצביע על כך שאין בהן משום איזה שהוא פתרון ולו לבעיה אחת.