נושא:

Six-Day War

שמיים וארץ והקו הירוק: מה השתנה ומי השתנה ביוני 1967

עבור רבים הסתיימה מלחמת העצמאות בתחושת החמצה. החלומות שהתהוו לאחר מלחמת ששת הימים אינם חלומותיהם של אנשי גוש אמונים בלבד, אלו גם חלומותיהם של בני מפלגות הפועלים שהחליפו בעשורים האחרונים אתוס חלוצי מהפכני, בשקיקה לנורמליות מערבית ליברלית.

הלקחים מהידרדרות 1967

התבוננות מחודשת בהתרחשויות בשנים שקדמו למלחמת 1967 – התהליך שמכונה במושגי המטכ"ל של ימינו "המערכה שבין המלחמות" – מעניינת כבעלת לקח לימינו. דינמיקת ההסלמה אל מלחמת ששת הימים היא שיעור חיוני ללמידת התהליך שבו מערכה מוגבלת עלולה – בניגוד לציפיות – לצאת משליטה.