דיונים בביטחון לאומי

אתגרי צה"ל

| 5 ספטמבר 2016

קובץ הרצאות מיום עיון במרץ 2016 על אתגרי צה"ל לנוכח איומים עתידיים ובהתייחס לדיון על מבנה הכוח של צה"ל ותקציב הביטחון. הכנס התקיים באביב לכבודו של מר מוזי וורטהיים, ממייסדי מרכז בס"א וידיד נאמן. לצערינו, מר וורטהיים נפטר באוגוסט 2016. יהי חוברת זו נר לזכרו.

המשא ומתן עם הפלסטינים: מבוי סתום או חלון הזדמנויות

| 10 אוגוסט 2014

באביב 2014 נכשל הניסיון של מזכיר המדינה האמריקני ג'ון קרי במאמצים
הדיפלומטיים להשיג הסכם מסגרת בין ישראל לבין הרשות הפלסטינית להמשך
המשא ומתן לשלום. חוברת זו היא קובץ של ההרצאות שנשאו ביום העיון בכ"ה באדר
ב' תשע"ד – 27 במרץ 2014 .

בניין הכוח של צה"ל

| 14 מאי 2014

לאחר מלחמת לבנון השנייה (2006 (פרץ הוויכוח המקצועי על בניין הכוח של צה”ל
לתודעה הציבורית. האם להדגיש את כוח התמרון או את כוח האש? מה התמהיל
האופטימאלי הבין-חילי במסגרת של אילוצים תקציביים? אלו הן השאלות אשר
המענה עליהן מכתיב את בניין הכוח של צה”ל. כמובן שהחלטות דהיום תשפענה על
מבנה צה”ל לשנים רבות. לכן מצאנו לנכון לארגן יום עיון בנושא בניין הכוח של צה”ל.

איראן בדרך לפצצה

| 1 נובמבר 2006

הורד קובץ PDF