עיונים בביטחון המזרח התיכון

ארכיון

מעגלי האש של איראן

| 9 ינואר 2020

אזהרת ראש הממשלה נתניהו בדבר האיום הטילי המתהווה מכיוון תימן תואמת את דגם הפעולה האיראני של הקמת "מעגלי אש" כנגד יריבותיה ותאפשר לטהראן להשלים את כיתורה הטילי של ישראל, כמהלך נוסף במלחמת ההתשה שבאמצעותה, כך מקווה איראן, תושג ההכרעה ההיסטורית כנגד הישות הציונית. על ישראל להיערך בהתאם להקמת כושר התראה וכושר הגנה בפני טילי שיוט וטילים בליסטיים מכיוון תימן, על כל ההוצאות הכרוכות בכך. 

פיתוח רכב לחימה קרקעי: מיגון מעל הכל

זה עשרות שנים שצבאות המערב שוקדים, ללא הצלחה מרובה, על פיתוח רכב קרבי משוריין שיספק מענה הולם לזירת הלחימה המשתנה (במיוחד לחימה באזורים עירוניים וכפריים צפופים) ולמגוון האיומים המבצעיים (כמו רקטות קצרות טווח מהמארב, מוקשים ומטעני צד). טכנולוגיות המיגון הקיימות כנגד איומים אלו מורכבות, יקרות, וכבדות עד כדי הפיכתן לבלתי מעשיות, ואילו הניסיון לעקוף את הצורך במיגון ראוי על-ידי רתימת טכנולוגיות מתקדמות בתחום האש, החישה, והניידות לנטרול האיומים בטרם יופעלו, רחוק מלתת תשובה מבצעית ראויה. הואיל ושרידות הפלטפורמה והצוות אינה דרישה מבצעית נוספת אלא דרישת סף הכרחית לדומיננטיות מבצעית, פיתוח הרכב הקרבי החדש מחייב חשיבה טכנולוגית הנדסית ותפעולית מסוג אחר.

המדינה האסלאמית – "לאומיות דתית" וערעור הסדר הבינלאומי

| 11 אפריל 2019

המדינה האסלאמית פרצה לתודעה הבינלאומית בקיץ 2014 בעקבות כיבושה המהיר של שטחים נרחבים בעיראק וסוריה והכרזתה על כינונה מחדש של הח'ליפות האסלאמית בראשות אבו בכר אל-בגדאדי.

הנסיגה משטחי C ביהודה ושומרון: סכנה קיומית

ההיפרדות מן הפלסטינים ביהודה ושומרון על בסיס קווי 67', גם בתוספת התיקונים הקלים של "גושי ההתיישבות", עלולה להציב בפני מדינת ישראל פוטנציאל לאיום קיומי. לא זו בלבד שנסיגה כוללת של כוחות צה"ל משטחי יו"ש תדחק את ישראל לגבולות שאינם ברי הגנה, אלא שקרוב לוודאי שהיא אף תביא להיווצרותה של ישות טרור בדומה לזו שצמחה ברצועת עזה בתקופת תהליך אוסלו, בהבדל הקריטי שקרבתם של יהודה ושומרון לעיקר נכסיה של מדינת ישראל ברצועת החוף מעצימה פי כמה את גודל הסיכון הטמון בפינוי שטחים אלו.

גדר "ההפרדה": גבול מדיני במסווה ביטחוני

| 15 אוקטובר 2018

פרויקט הגדר, כמיזם הנדסי רחב היקף, ביטא מראשית הקמתו מאמץ לאומי עתיר משאבים. מאמצי הבנייה בשטח חוללו חיכוך והתנגדויות שגררו את מדינת ישראל למערכה מדינית ומשפטית בזירה הפנימית והבינלאומית.

המסמך בוחן ומתאר שלושה נדבכים בתהליך: מערכת השיקולים שהביאה להחלטה לבנות את הגדר; הדילמות והמתחים שאפיינו את הפרויקט בתהליך הביצוע; והמחלוקת לגבי המשך ביצוע הפרויקט.

בחלוף 15 שנים מיציאת פרויקט הגדר לדרך, הגיע העת שהישגיו והמגמות שחולל יבחנו ברמה הטקטית והאסטרטגית. בהתאם לכך, יש לבחון מחדש את המשכו.

הנשיא רוחאני: חלק מהבעיה, לא חלק מהפתרון

| 26 יולי 2018

המחלוקת סביב פרישת ארצות הברית מהסכם הגרעין משקפת ברובד העמוק ויכוח בין שתי תפיסות עולם בדבר הדרך הנכונה להניע שינוי מהותי חיובי באיראן ובמדיניותה.

רבים, כולל בישראל, מזהים סיכוי לשינוי כזה בנשיא חסן רוחאני, ומזהירים כי קריסת הסכם הגרעין והגברת הלחצים על איראן יחלישו אותו ואת “המחנה הרפורמיסטי” בכלל.

התקוות שתולים ברוחאני אינן עומדות במבחן המציאות ולמעשה חותרות תחת המאמצים ללחוץ על איראן לשנות את מדיניותה הבעייתית, מבית ובאזור.

בחינה כוללת של הרקורד של רוחאני, השקפת עולמו, התנהלותו ומהלכיו, במיוחד בשנים האחרונות, ומידת השפעתו בשורות המשטר, מוכיחה כי הוא  מהווה בלם בפני שינוי עומק פנימי באיראן ובמדיניות החוץ והגרעין הבעייתיות שלה.

בה בעת, רוחאני מצליח לצמצם את רמת הלחצים הבינלאומית נגד איראן באמצעות דימויו המתון לכאורה, בזמן שפעילותה השלילית באזור בתחום הטרור והחתרנות הואצה באורח משמעותי בתקופת כהונתו כנשיא, ולמרות שעמדות היסוד שלו, שאולי נשמעות פחות בוטות, אינן שונות באופן מהותי מעמדותיהם הקיצוניות של יתר בכירי המשטר השמרנים.

לאור כל זאת, הימנעות מהפעלת לחצים על טהרן עקב החשש מהחלשת רוחאני צפויה ליטול את העוקץ מהמנוף הבינלאומי ולהגביל מראש את היכולת להביא לשינוי פנימי באיראן כמו גם לשינוי בהתנהגותה במזרח התיכון ובמדיניותה בתחומי הגרעין והטילים הבליסטיים.

ספרי הלימוד של הרשות הפלסטינית – ההתייחסות ליהודים, לישראל ולשלום

| 18 דצמבר 2017

המחקר בודק את ביטויי ההתייחסות ל"אחר" היהודי-ישראלי ולשלום עמו המצויים בספרי הלימוד שיצאו לאור מטעם הרשות הפלסטינית (רש"פ) לשימוש בכל בתיה"ס ביהודה, שומרון ורצועת עזה וכן בבתיה"ס שבמזרח ירושלים הפועלים לפי תכנית הלימודים של הרש"פ.

אינטרסים מנוגדים: המשטר האיראני ושאיפותיהם הלאומיות של הכורדים בעיראק

| 14 דצמבר 2017

תקציר: שאיפותיו הלאומיות של המיעוט הכורדי בעיראק מציבות אתגרים לארבע המדינות המאכלסות תחת ריבונותן אוכלוסייה כורדית גדולה. לא בכדי עוררה ההחלטה לקיום משאל עם תגובות נזעמות בקרב מנהיגי עיראק, איראן, טורקיה וסוריה. הטענה הבולטת בקרב החוקרים העוסקים בנושא היא שהצלחת המיעוט הכורדי בעיראק לממש את זהותו הלאומית תשמש זרז למגמות התבדלות בקרב הכורדים באיראן. ברם, התנגדותה הנחרצת של איראן למהלך אינה נובעת אך ורק מהחשש להיווצרותו של "אפקט שרשרת", אלא טומנת בחובה מניעים אסטרטגיים וגאופוליטיים. לשון אחר, הפולמוס בין איראן השיעית לבין המיעוט הכורדי בעיראק אינו תוצאה של זיכרון היסטורי הנובע מההתקוממות שהובילה להקמת "הרפובליקה של מהאבאד" בעבר, אלא מכיל רבדים נוספים המבטאים שאיפות מנוגדות במרחב גאופוליטי משתנה.

משולש היחסים בין ישראל, חמאס-עזה והרשות הפלסטינית

| 10 אוגוסט 2017

החוויה הפוליטית והמלחמתית בהיסטוריה רוויה בדוגמאות לקיומן של זיקות משולשות אינטנסיביות במיוחד, הן במישור הפנים ישותי והן במישור החיצוני, אבל מעטות מהן היו אינטסיביות כמארג היחסים במשולש החדש ביותר באזור, לפחות מבחינת ישראל – משולש היחסים בין ישראל, הרשות הפלסטינית ותנועת חמאס. מטרת המחקר לשפר את ניהול הקונפליקט בינינו לבין הפלסטינים. כדי להגיע למטרה זו, המחקר ממפה את טיב היחסים בין שלושת השחקנים גם בהיבטים הפונקציונליים תוך התחשבות בגורמים חיצוניים. העבודה מחולקת לשלושה פרקים מרכזיים: יחסי ישראל-עזה וחמאס, יחסי ישראל והרשות ויחסי הרשות והחמאס.

האומנם טרור של בודדים? גלי הפיגועים 2015-2008

מחקר זה מנסה לבחון עד כמה היה גל הטרור בסוף 2015 גל טרור של בודדים, זאת תוך כדי סקירה קצרה גם של גלים פחות אינטנסיביים בעבר ובהשוואה לאינתיפאדה השנייה. החוקרים מגיעים למסקנה שברוב המקרים שהגיעו לפגיעה פיזית ההכוונה הייתה ארגונית אבל הביצוע היה יזמי ולא מאורגן מלמעלה. על ישראל להמשיך להתמקד בדיכוי היכולות, או ליתר דיוק, למנוע יכולות גבוהות יותר של מחבלים בודדים על-ידי המשך המעצרים המניעתיים. הדבר מצריך המשך שליטה וחדירה לשטחי הרשות כדי למנוע טרור מדמם הרבה יותר מאשר בגל הטרור הנוכחי.