ד"ר עידו הכט

Dr. Eado Hecht

ד"ר עידו הכט

(Ph.D. Hebrew University) Defense analyst specializing in military theory and military history. Lectures at Bar-Ilan University, Haifa University and at the IDF Command and General Staff College. Serves on the Editorial Advisory Panel of The Journal of Military Operations. Email: [email protected]

עליית האיומים בעצימות בינונית והצורך בכוחות ממוכנים ניכרים בצה"ל

מחקר זה מציג מספר תרחישי איום אפשריים המראים צורך ברור שצה"ל יחזיק במערכי תמרון יבשתיים גדולים ובעלי יכולת גבוהה.

המוסכמה הנוכחית בדבר חוסר האפקטיביות של כוחות משוריינים וממוכנים ביחס לאיומים אלה היא שגויה, ויש לבנות כוחות קרקעיים כבדים, אמינים ואפקטיביים.

0