previous

רצועת עזה כ"אזור הסגר בינלאומי"

8 פברואר 2019,

הפתרון היחידי למצוקתה המתמשכת של רצועת עזה תחת שלטון חמאס הוא הכרזתה כ"אזור הסגר בינלאומי"(International Quarantine Zone) במסגרתה תנתק ישראל כל קשר עם הרצועה, וסחורות, מזון, ותרופות יכנסו אליה ממעבר הגבול המצרי ברפיח. מטרת המהלך תהיה העברת עזה לאחריות האו"ם והליגה הערבית, שבאמצעות מצרים ובמימון מדינות הנפט הערביות תהיינה אחראיות לרווחת תושבי עזה כמו גם להחזרת הרש"פ ולסיום שלטון חמאס ברצועה.more

נשים וגברים ברזיסטנס היהודי בצרפת במלחמת העולם השנייה ובמאבק להקמת המדינה

7 פברואר 2019,

במלחמת העולם השנייה פעלו בצרפת חברי וחברות הרזיסטנס היהודי לסיכול מלחמת ההשמדה של הנאצים ומשתפי הפעולה של משטר וישי. מאות חברי הארגון הצילו בפעילותם עשרות אלפי יהודים. הנשים ברזיסטנס מילאו תפקידים מסוכנים במיוחד מאחר שהן עוררו פחות חשד בקרב האויב. כמאתיים חברים וחברות נתפסו בעת פעילותם, עונו, הוצאו להורג או נשלחו למחנות ההשמדה. רבים מהם השתלבו בקרבות לשחרור צרפת ובהמשך בקרבות להבסת גרמניה וקיבלו מהשלטונות הצרפתים עיטורים של לוחמים נגד הנאצים. לאחר המלחמה השתלבו רבים מוותיקי הרזיסטנס בהגנה באצ"ל ובלח"י במאבק להקמת מדינת ישראל, בשיתוף פעולה עם השליחים הארץ ישראליים בתחומים כמו ההעפלה "הבלתי חוקית" ורכש הנשק. רבים מהם עלו לישראל ולחמו במלחמת השחרור. במעשי ההצלה הנרחבים שלהם תרמו חברי הרזיסטנס לקיומם של הדורות הבאים, ובכך סימלו את הניצחון על הצורר הנאצי אשר ביקש להשמיד את העם היהודי. ראוי שגם מדינת ישראל תוקיר את פועלם וזכרם כדוגמה וכמופת, היפים גם לימינו.more

אשליית השלום עם עיראק

31 ינואר 2019,

שכניה של ישראל מייחלים לשלום אך ורק מתוך מצוקה ואינטרס ומשכילים להשתמש בסיוע הישראלי תוך הבטחות שווא ליחסי שלום עתידיים, ולמרות ההבטחות השלום עם עיראק נמצא במרחק שנות אור.more

אף אחד לא מדבר על מיליטריזם

1 פברואר 2019,

דומה שהתסכול והתקווה לחילופי השלטון בקרב השמאל כה עזים עד שהוא מוכן לאמץ לחיקו "נבחרת חלומות" צבאית הנשלחת להדיח מפלגת שלטון אזרחית, בדומה למדינות עולם שלישי בה חשו מפלגות גנרלים "להציל את המדינה" מ"אזרחים מושחתים" או מדינות מערביות בהן נישאו הפופוליזם והפשיזם לשלטון על-ידי מצביאים שניצלו את קריסת האמון במערכות האזרחיות.more

התכלית להמשך המערכה הישראלית בסוריה

תביעתה הפומבית של מוסקבה מישראל לחדול מהתקפותיה בסוריה מציבה את המשך המערכה הישראלית על פרשת דרכים למרות הצהרותיו של ראש הממשלה נתניהו על נחישותו להמשיך במערכה.more

הנסיגה משטחי C ביהודה ושומרון: סכנה קיומית

ההיפרדות מן הפלסטינים ביהודה ושומרון על בסיס קווי 67', גם בתוספת התיקונים הקלים של "גושי ההתיישבות", עלולה להציב בפני מדינת ישראל פוטנציאל לאיום קיומי. לא זו בלבד שנסיגה כוללת של כוחות צה"ל משטחי יו"ש תדחק את ישראל לגבולות שאינם ברי הגנה, אלא שקרוב לוודאי שהיא אף תביא להיווצרותה של ישות טרור בדומה לזו שצמחה ברצועת עזה בתקופת תהליך אוסלו, בהבדל הקריטי שקרבתם של יהודה ושומרון לעיקר נכסיה של מדינת ישראל ברצועת החוף מעצימה פי כמה את גודל הסיכון הטמון בפינוי שטחים אלו.more

בין השר ליברמן למזכיר מאטיס

בהתחשב במתח המקצועי הגלום בין ראשי המדינה לבין שרי הביטחון שלהם, מתח שמתגלה בצורה קריטית ביותר ברגעים של משבר לאומי, בנסיבות מסוימות עדיף לראש הפירמידה לשאת גם בתפקיד שר הביטחון.more

נסיגת ארה"ב מסוריה כהזדמנות אסטרטגית

מרבית המומחים בישראל רואים בהסגת הכוחות האמריקנים מסוריה מגמה מדאיגה. אולם מרגע שנפלה ההחלטה בבית הלבן, ותהא מוטעית כפי שתהא, מוטב לבחון בצד הסיכונים הכרוכים בה גם את יתרונותיה הפוטנציאליים עבור ישראל, ובראש ובראשונה - הצורך בהערכה מחדש של הנחות היסוד לגבי מגמת ההסדר עם הפלסטינים שהובלה בעשורים האחרונים במידה רבה ביוזמה אמריקנית אקטיבית וכפייתית.more

חמאס בשנתו ה-31: המשך המאבק בישראל בכל הדרכים והאמצעים

ציון יום השנה ה-31 להקמת חמאס בשורת פיגועים ובהודעה רשמית מטעם ראש הלשכה המדינית של הארגון איסמעיל הנייה השוללת כל הכרה בלגיטימיות של מדינה יהודית בארץ ישראל מעידים על אי-התכנותה של הסדרה ארוכת טווח עם ישראל בעתיד הנראה לעין.more

תפניות אסטרטגיות בשנת 2018

מאורעות הקיץ האחרון ברצועת עזה מחייבים בירור מהותי לגבי התכנותו של מהלך היפרדות נוסף ביו"ש, ולו משום שקירבתם של שטחים אלה לריכוזי האוכלוסייה ונכסיה העיקריים של מדינת ישראל ברצועת החוף יהפכום לזירת הלחימה העיקרית במידה שיחולו בהם תהליכי התעצמות דומים לאלו שהתרחשו ברצועת עזה ובלבנון. השאלה היא האם נוכח התפתחות איומים משמעותיים מקבילים במספר זירות תהיה לצה"ל ולמדינת ישראל יכולת למענה ראוי. more

"נכבה" שלנו: לזכור את יהודי העולם הערבי

23 דצמבר 2018,

גם לנו, היהודים, יש "נכבה" המצוינת מדי שנה ב-3 בנובמבר, לזכר  גירושם ועקירתם של כמיליון יהודים מארצות מולדתם בעולם הערבי והמוסלמי במהלך המאה העשרים. ביום זה מצוינים היציאה והגירוש של היהודים מארצות ערב ומאיראן. מאות אלפי יהודים אשר התגוררו במרחב המוסלמי - חלקם גורש ממצרים, לוב, עיראק, תימן וסוריה, ואחרים נרצחו בפוגרומים.more

לבנון: סימביוזה אסטרטגית

בין מדינת לבנון המוסדית לבין חיזבאללה נוצרה בעשור האחרון מציאות חדשה שמבטאת סימביוזה מועילה וחלוקת עבודה אסטרטגית. על ממשלת ישראל להוביל מאמץ מדיני להבהרת מכלול המשמעויות הנובעות מכך ללבנון בתוצאות המלחמה הבאה, אם תפרוץ בין ישראל לבין חיזבאללה.more

next

חדש במרכז

יום עיון: 25 שנה להסכמי אוסלו

3 ספטמבר 2018

לצפייה: הרצאות שניתנו ביום עיון ב-3 בספטמבר 2018, בנושא "25 שנה להסכמי אוסלו".

כורדיסטן לאחר משאל העם: משמעויות והשלכות

30 אוקטובר 2017

לצפייה: הרצאות שניתנו ביום עיון באוקטובר 2017, בנושא כורדיסטן לאחר משאל העם: משמעויות והשלכות.

משולש היחסים בין ישראל, חמאס-עזה והרשות הפלסטינית

10 אוגוסט 2017

החוויה הפוליטית והמלחמתית בהיסטוריה רוויה בדוגמאות לקיומן של זיקות משולשות אינטנסיביות במיוחד, הן במישור הפנים ישותי והן במישור החיצוני, אבל מעטות מהן היו אינטסיביות כמארג היחסים במשולש החדש ביותר באזור, לפחות מבחינת ישראל – משולש היחסים בין ישראל, הרשות הפלסטינית ותנועת חמאס. מטרת המחקר לשפר את ניהול הקונפליקט בינינו לבין הפלסטינים. כדי להגיע למטרה זו, המחקר ממפה את טיב היחסים בין שלושת השחקנים גם בהיבטים הפונקציונליים תוך התחשבות בגורמים חיצוניים. העבודה מחולקת לשלושה פרקים מרכזיים: יחסי ישראל-עזה וחמאס, יחסי ישראל והרשות ויחסי הרשות והחמאס.

עליית האיומים בעצימות בינונית והצורך בכוחות ממוכנים ניכרים בצה"ל

מחקר זה מציג מספר תרחישי איום אפשריים המראים צורך ברור שצה"ל יחזיק במערכי תמרון יבשתיים גדולים ובעלי יכולת גבוהה.

המוסכמה הנוכחית בדבר חוסר האפקטיביות של כוחות משוריינים וממוכנים ביחס לאיומים אלה היא שגויה, ויש לבנות כוחות קרקעיים כבדים, אמינים ואפקטיביים.

כנסים

יום עיון: "ארבעים שנה למהפך 1977"

4 מאי 2017

מהפך טראמפ: סיבות והשלכות

13 דצמבר 2016

לצפייה: הרצאות שניתנו ביום עיון בנובמבר 2016 בנושא הבחירות לנשיאות ארה"ב. מומחים מנתחים את הסיבות לניצחונו של דונלד טראמפ, את ההשלכות הבין-לאומיות של הניצחון, ואת "יום הכיפורים" של האליטה הליברלית ושל התקשורת.