המשא ומתן עם הפלסטינים: מבוי סתום או חלון הזדמנויות

מאת 10 אוגוסט 2014

באביב 2014 נכשל הניסיון של מזכיר המדינה האמריקני ג'ון קרי במאמצים
הדיפלומטיים להשיג הסכם מסגרת בין ישראל לבין הרשות הפלסטינית להמשך
המשא ומתן לשלום. חוברת זו היא קובץ של ההרצאות שנשאו ביום העיון בכ"ה באדר
ב' תשע"ד –  27 במרץ 2014 .