נושא:

עיראק

שבעים ושש שנים לפרהוד

| 2 יוני 2017

ב-2-1 ביוני 1941, נרצחו 200 מיהודי בגדאד ע"י התושבים המוסלמים בפוגרום אל-פרהוד האכזרי. ועדת חקירה קבעה שלפוגרום קדמה הסתה אנטישמית חריפה. 76 שנים לאחר מכן תושבי יהודה ושומרון ורצועת עזה נתונים לשטיפת מוח אנטישמית ע"י אמצעי התקשורת ומערכת החינוך של הרשות הפלסטינית.