יוזמות

חוקרי המרכז היו הראשונים שהעלו בפרסומים מלומדים בין-לאומיים חשובים כדוגמת Survival  או הז'ורנל למחקרים אסטרטגיים (The Journal of Strategic Studies) את הדיון בהיבטיה הבעייתיים של המדינה הפלסטינית.

זמן רב לפני שהוזכר ברבים האיום מעיראק, מסוריה, מלבנון ומאיראן, פרסמו חוקרי המרכז מחקרים מפורטים, שהתרו על הסכנה הגלומה בהימצאות טילים וכלי נשק כימיים וביולוגיים בידיים ערביות.

כבר בשנות התשעים השכיל מרכז בס"א להציב בלבה של תוכנית המחקר שלו את יחסיה של ישראל עם מדינות-מפתח כגון טורקיה והודו. סכנותיו של האסלאם הקיצוני, מיתוס הדמוגרפיה הפלסטינית, השימוש לרעה במוסדות בין-לאומיים כדי לבצע דה-לגיטימציה לישראל – כל הנושאים הללו הוצבו על סדר היום הציבורי על-ידי חוקרי בס"א.

כיום מוביל המרכז ניסיון להביא לחשיבה יצירתית לאיתור חלופות לפרדיגמת שתי המדינות המקובלת, ויוזם ניסיונות לקדם את היחסים בין ארצות הברית לבין ישראל.