ד"ר דורון יצחקוב

Dr. Doron Itzchakov

ד"ר דורון יצחקוב

(דוקטורט מאוניברסיטת ת"א) מומחה להיסטוריה של איראן המודרנית, יחסי איראן-ישראל, מדיניות החוץ של איראן.

מיליציות אל-חשד אל-שעבי: בתווך שבין אינטגרציה לדצנטרליזציה

| ספטמבר 27, 2019

סבב התקיפות על בסיסי המיליציות החברות בארגון אל-חשד אל-שעבי הוביל לדיון בשיח התקשורתי בדבר השפעתן על עתידה של עיראק. חרף האולטימטום שהציב ראש ממשלת עיראק, מספר מיליציות הפועלות תחת הכוונה איראנית לא נעתרו לדרישה להשתלב בצבא עיראק. כתוצאה מכך נוצר פולמוס המשקף נאמנה את הלך הרוחות בין תומכי איראן למתנגדיה והעלול להשפיע על עתיד ריבונותה של עיראק.

0

תקיפת מתקני הנפט בערב הסעודית: עליית מדרגה בדפוס הפעולה האיראני

| ספטמבר 23, 2019

תקיפת שדות הנפט אבקאיק וחוראיס הפתיעה את גורמי הביטחון בערב הסעודית ובארה"ב והביאה לצניחה משמעותית בתפוקת הנפט הסעודית שהובילה לעליית מחירי הנפט בשוק העולמי. עם זאת, עליית מחירי הנפט מהווה גורם משני בחשיבותו להשלכותיו האזוריות והגאופוליטיות של האירוע. הנושא החייב להדיר שינה מעיני מקבלי ההחלטות במדינות הנמצאות בעימות עם איראן הוא קפיצת המדרגה בתעוזה האיראנית. העובדה שטהראן אינה מהססת לממש את הצהרותיה התוקפניות במקרים בהם אין היא צופה תגובת נגד צריכה לעורר ניתוח מחודש של האסטרטגיה האיראנית.

0

שימור תודעת היריב כמוטיב בסיסי במדיניות הממסד האיראני

| אפריל 29, 2019

אידאולוגיה מהפכנית עושה שימוש נרחב בתיאור היריב והסכנות הנשקפות ממנו כתנאי הכרחי להצדקת דרכה וערכיה. יצירת קו אפולוגטי המבליט את היריב החיצוני, המאיים והבלתי לגיטימי, לשם חיזוק האחדות מבית אינו חדש בהוויה האיראנית בפרט ובשיעה בכלל. נראה כי העיסוק הנרחב של בכירי הממסד המהפכני בהבניית מסגרת היריב הפכה עם הזמן לסימן היכר בהתנהלותה של הרפובליקה האסלאמית.

0

ביקור רוחאני בעיראק: מאמץ איראני בעידן של סנקציות ותמורות גאופוליטיות

לראשונה מאז כניסתו לתפקיד ערך הנשיא רוחאני ביקור מתוקשר בעיראק השכנה. נראה כי מטרת הביקור כרוכה במישרין בסנקציות הכלכליות שהטיל ממשל טראמפ וברצונה של איראן ליצור מסדרון כלכלי שיאפשר לה לעקוף את הסנקציות. עם זאת, הביקור נועד לשרת מכלול רחב יותר של אינטרסים איראניים הנובעים מהרצון לשמר את עיראק תחת מרחב השפעתה מחד גיסא וצבירת הישגים אל מול מתנגדים מבית, מאידך גיסא.

0

האיבה לישראל כמנוף לקידום אינטרסים איראניים

לפני ארבעה עשורים הפילה התנועה המהפכנית, בהנהגת אייתוללה ח'ומיני, את בית המלוכה הפּהלוי וכוננה על הריסותיה את הרפובליקה האסלאמית של איראן. בפרק הזמן שחלף מאז, חלו תמורות משמעותיות בשיח ובתפיסות היסוד של ההנהגה בטהראן. ואולם, אחד הנושאים הבודדים שעליהם לא חל וויכוח בקרב הממסד הפוליטי האיראני הוא האיבה הבלתי מתפשרת לישראל. מציאות זו גזרה על ישראל התנהלות שונה אל מול מדינה שבעבר הייתה ידידה ובאחת הפכה לאויב המאיים בהשמדתה.

0

הסנקציות והשלכותיהן על שוק הנפט האיראני

| נובמבר 25, 2018

בכירים בממשל בוושינגטון הצהירו לאחרונה כי הסנקציות שהוטלו על הרפובליקה האסלאמית נועדו לשנות באופן מהותי את דרכי התנהגותה. ברם, הצהרה זו אינה עולה בקנה אחד עם מתן הפטור לשמונה המדינות, בדגש על סין והודו, המהוות את הנתח העיקרי של ייצוא הנפט האיראני. החלטת הממשל בוושינגטון משקפת, בין השאר, את הרצון להימנע מטלטלה במחירי הנפט העולמיים וגישה פרגמטית, המאפשרת יכולת תמרון עם מדינות שאינן מוכנות לעצור באופן מיידי את רכישת הנפט האיראני. עם זאת ראוי לזכור, כי ההחלטה מתפרשת באיראן כנקודת חולשה ואף כהישג למדיניות החוץ האיראנית.

0

הפסגה המשולשת בטהראן כמנוף למימוש האינטרס האיראני

| ספטמבר 20, 2018

וועידת הפסגה שהתקיימה בטהראן בין מנהיגי רוסיה, טורקיה ואיראן (7 בספטמבר) מיקדה את תשומת הלב באינטרס האיראני בנטילת חלק פעיל ומרכזי בשיקומה של סוריה, והסיבות לכך כרוכות ברצון לקדם שורת אינטרסים אזרחיים וביטחוניים שעלולים לפעול בעתיד כנגד מדינת ישראל.

0

בין כּאזֵרוּן לטהראן: המחאה בערי הפריפריה

בעת האחרונה התרחשו באיראן מספר אירועי מחאה שלא זכו לתהודה בהיקף רחב, זולת באיראן גופא. הקו המחבר בין האירועים הללו הוא בעצם התרחשותם בערי הפריפריה הסובלות מאבטלה גוברת, היעדר תשתיות, עלייה ביוקר המחייה, תנאי אקלים וזיהום אוויר קיצוניים. כל אלה מצביעים על דחיקת הערים לשולי הדיון הציבורי באיראן המקבלת ביטוי בהקצאת משאבים שאינה הולמת את צרכי התושבים. מדיניות זו נתפסת בעיני התושבים כהתעלמות והיעדר אוזן קשבת מצד הממסד השלטוני למצוקת ערי הפריפריה, המאוכלסות במידה רבה באזרחים הנכללים תחת ההגדרה של "מיעוט אתני".

0

אתגרי הכלכלה האיראנית לאור הטלטלה בשער המטבע

הירידה החדה בערכו של המטבע האיראני בעת האחרונה מטלטלת את הכלכלה האיראנית ומציבה אתגרים לממשלתו של רוחאני ואנשי הממסד הבנקאי. צניחת המטבע המקומי לרמה של 6,000 טומאן לדולר והפסקת המסחר שבאה בעקבותיה מעידים על חוסר האמון בין האזרחים לבין המערכת הבנקאית. לכאורה, קיימת סתירה בין רמת ההכנסות הגבוהה ממשאבי הטבע לבין הטלטלה בשוק סחר החליפין, אך בחינת המדיניות הכלכלית האיראנית עשויה לפתוח צוהר להכרת מגבלותיה של "הכלכלה הדואלית" המיושמת ברפובליקה האסלאמית מיום הקמתה.

0

תקיפת מעצמות המערב בסוריה והשלכותיה על העימות האיראני-ישראלי

| אפריל 15, 2018

תקיפת מעצמות המערב בסוריה הציבה מעבר למטרותיה הצבאיות מסר המגדיר את הקווים האדומים של המותר והאסור. בחירת המטרות שהוגבלה לבסיסי הנשק הכימי בלבד, תוך התעלמות מהנוכחות האיראנית בסוריה, מצביעה על פרוש שגוי של המודוס אופרנדי האיראני והשלכותיה האפשריות של תבנית פעולה זו. הדבר מהווה מסר מדאיג מבחינתה של ישראל התופסת את הנוכחות האיראנית, והכוחות הנאמנים לה, בסמיכות לגבולה כאיום ישיר עליה.

0