Dr. Ori Nissim Levy

התגוננות מתקיפה גרעינית איראנית

| ספטמבר 10, 2019

בניגוד לדיון הציבורי הנרחב סביב מניעתה של איראן מהשגת גרעיני בולט בהיעדרו דיון כלשהו בהיערכות למצב בו תשיג איראן יכולות אלה. על ישראל להכין עצמה לאפשרות של איראן גרעינית: לישראל יכולות טכנולוגיות מעולות, יכולות צבאיות מצוינות, והבנה בסיסית של צרכי הביטחון המבוססת על היסטוריה ארוכה של התמודדות עם איום צבאי. ביכולתה להפוך לגורם עולמי מוביל במוכנות ההגנה הגרעינית.

0