פרופסור חיים גבירצמן

פרופסור חיים גבירצמן

פרופ' חיים גבירצמן הוא פרופסור הידרולוגיה במכון למדעי כדור הארץ באוניברסיטה עברית וחבר מועצת רשות המים בישראל. הוא גם יועץ ותיק של ועדת המים המשותפת ישראל-PA. הוא חיבר את המחקר 2012 פורץ של מרכז בס"א בנושאי מים-פלסטיני בישראל

המאבק הישראלי-פלסטיני על המים: העמדה הישראלית

מאמר זה מתמודד עם טענות הפלסטינים על-ידי הצגה מפורטת של נתוני אספקת המים לישראלים ולפלסטינים

0