יהושע טייכר

חזון תעתועי העליונות הטכנולוגית של ישראל

| אוגוסט 14, 2019

עליונות טכנולוגית אינה מבטיחה בהכרח הכרעה צבאית מאחר ומלחמה (קונבנציונלית)  נשענת על מכלול משתנים כמו-כמותיים – גודל הכוחות ואמצעי הלחימה המתמרנים; יכולת שיבוש  מערכות נשק מתוחכמות; תורת לחימה שאינה מותאמת לייחודיות הזירה ועל כן אינה מביאה לכלל מיצוי יתרונות טכנולוגיים.

0

הימור – המשבצת החסרה בתצרף הפתעה אסטרטגית

| אפריל 26, 2018

ייזום מלחמה שמניעיה אינם איום על אינטרסים קיומיים – לא בטווח הקרוב ולא בטווח הרחוק – הוא הימור שנידון לכישלון. זאת מכיוון שאינו מבוסס על תכלית מדינית מוגדרת ומוגבלת ונשען על משאלות לב המתעלמות מהמציאות הגיאופוליטית (כאמונה בקיום "חלון הזדמנויות היסטורי" וזלזול בקורבן ההפתעה) והמשליכות את כל יהבן על מתקפת בזק ללא בחינת חלופות וללא תוכנית המשך בנסיבות של הסתבכות.

0

היש עתיד לתחזיות על העתיד?

| אוקטובר 19, 2017

על-פי הפסיכולוג האמריקני פיליפ טטלוק "חזאי-על" הם קבוצה איכותית ומצומצמת הבולטת ביכולת חיזוי משופרת ביחס לחזאים "רגילים". אנשי הקבוצה מתאפיינים בהתעניינותם בתחומי ידע מגוונים מעבר להכשרתם הפורמלית, במודעות להטיות קוגניטיביות, בהתעדכנות מתמדת בחדשות ובאינטליגנציה גבוהה. עם זאת, טטלוק מודע היטב כי במקרים רבים המציאות הסבוכה על תפניותיה הבלתי צפויות תערער גם תחזיות מלומדות.

0

כיצד אנו מופתעים מהפתעות

| מאי 16, 2017

המאמר מתמקד בכשל מובנה במחקר המודיעיני לפיו חוקרים אינם מזהים, או ממעיטים, בהערכת תהליכים ארוכי טווח הנעים בנפרד לעומת נתונים כמותיים הנחשבים "אובייקטיביים", ולכן משקלם אינו זוכה לבחינה מספקת ועלול לבנות הערכת חסר ביחס לסכנה ממשית העומדת בפתח. כדי לבסס תמונת מצב אמינה יותר ראוי להעלות שאלות המאתגרות את הקונצנזוס ואת הנחות היסוד שלו, ומציבות יותר מתחזית אחת ומעתיד אחד, זאת על-ידי יצירת סינתזה של עובדות מדידות עם מחקר איכותי של תהליכים רחבים שעליהם ניתן ללמוד גם מיצירות ספרות, שירה ומנשרים שהם בבחינת סיסמוגרפים רגישים לשינויים במרקם החיים הכאוטי.

0