פרופ' יונתן ריינהולד

Prof. Jonathan Rynhold

פרופ' יונתן ריינהולד

(דוקטורט מבית הספר לכלכלה בלונדון) מומחה בדיפלומטיה ישראלית-פלסטינית, תהליך השלום הישראלי-ערבי, יחסי ישראל-ארה"ב, פוליטיקה ישראלית ומדיניות חוץ, דעת הקהל האמריקנית, יחסי ישראל-בריטניה, יחסי אסיה-מזרח התיכון, וענייני הסברה. פרופ' חבר למדעי המדינה באוניברסיטת בר-אילן.

יחסי ארה"ב-ישראל: מעבר ל- 38 מיליארד דולר

מזכר ההבנות שמעניק לישראל 38 מיליארד דולר של סיוע צבאי על פני תקופה של עשר שנים, מעיד על איתנות היחסים המיוחדים בין ארה"ב לבין ישראל. עם זאת, במונחים כספיים בלבד, הסיוע הרבה פחות משמעותי משהיה בעבר. ההסכם נועד בין השאר לסוכך על ישראל מפני הפוליטיקה הפנימית בארה"ב, אך עלולה להיות לו השפעה הפוכה.

0