ד"ר ליעד פורת

Dr. Liad Porat

ד"ר ליעד פורת

(דוקטורט מאוניברסיטת חיפה) מומחה לתנועה האסלאמית בעידן המודרני בייחוד במצרים, ובהיסטוריה של אגן הים התיכון.

האחים המוסלמים ואתגר השלום בין מצרים לישראל

| אוגוסט 1, 2013

חיבור זה מנתח את עמדת תנועת "האחים המוסלמים" כלפי השלום בין מצרים ובין ישראל בתקופה רבת תהפוכות. מאופוזיציה מרכזית למשטר מובארק וכמי שנאבקו לביטול השלום, עלו "האחים" לשלטון במצרים בחסות האביב הערבי.

0