Dr. Jiri and Leni Valenta

אמריקה ורוסיה: לקראת שותפות חדשה?

| דצמבר 8, 2016

הנשיא הנבחר טראמפ, פרגמטיסט כמו רייגן, יתמודד עם שלוש סוגיות מדיניות-חוץ בוערות: ניהול מו"מ מחודש על הסכם הגרעין האיראני שיכלול אופציה צבאית ישראלית-אמריקנית והסכמה-שבשתיקה של רוסיה; פתרון הקטסטרופה האנושית בסוריה בשותפות עם הנשיא פוטין; וכן עסקה חשובה עם פוטין בנושא אוקראינה.

0