ד"ר יחיאל שבי

Dr. Yechiel Shabiy

ד"ר יחיאל שבי

ד"ר יחיאל שבי (דוקטורט מאוניברסיטת בר-אילן). מומחה לנושא הסכסוך הישראלי-פלסטיני והתנועות האסלאמיות. יועץ למשרדי ממשלה, מוסדות וארגונים ציבוריים בנושא הקצנה לאומנית-דתית בקרב ערביי ישראל.

הקרב על יהודה ושומרון

| ספטמבר 8, 2019

התנערותה של הרשות הפלסטינית מחלוקת שטחי יהודה ושומרון לשטחי,A  B ו-C כפי שנקבעה בהסכמי אוסלו והנחייתה לראשי הרשויות הפלסטיניות באזור להכין תוכניות מתאר ליישובים בתחומם, ובכלל זה באזור C הנמצא באחריות אזרחית וביטחונית ישראלית מלאה, נותנת ביטוי רשמי להפרה מתמשכת של הסכמים אלה מצד הרשות.

0

תביעת השיבה לא נעצרת בקו הירוק

| מאי 19, 2019

קריאתו של ח"כ אחמד טיבי ב"יום הנכבה" להשיב את "בעלי המקום" לבתיהם מוכיחה שגם ערביי ישראל ה"מתונים" אינם מכירים בגבולות 1948 ובתוצאותיה של מלחמת העצמאות. מבחינתם, היהודי הוא פולש זר שהשתלט על נחלת אבותיהם.

0

על ישראל לקבל את תוכנית טראמפ

| מאי 6, 2019

על ישראל לאמץ את תוכנית טראמפ ולהתנהל במסגרתה שכן היא נקודת המוצא המיטבית לכל משא ומתן. עליה להחיל ריבונות בכל מקום שתוכל; לפעול לפירוז יהודה, שומרון ועזה; לשמור בידיה את הנכסים ההיסטוריים; ולהשתלב במרחב בגלוי.

0

מדוע ערביי ישראל לא בוחרים?

| אפריל 25, 2019

שיעור ההצבעה הנמוך בקרב הציבור הערבי נבעה מניכורו של ציבור זה מהמפלגות הערביות, הנתפסות כגורם מתסיס ומפלג המוציא דיבת הערבים רעה בקרב עמיתיהם היהודים. ערביי ישראל זקוקים לפיכך להנהגה שתעמיד בראש סדר העדיפויות את הדאגה לצורכיהם, ובמקביל על ממשלת ישראל לפנות ישירות לאזרחיה הערבים ולקדם את שילובם בחברה הישראלית.

0

על הסדרה בעזה לכלול פתרון לבעיית "הפליטים"

| נובמבר 28, 2018

במסגרת ניסיונותיה להגיע להסדרה ברצועת עזה, על ישראל לחתור להסדרת סוגיית "הפליטים" הפלסטיניים המתגוררים ברצועה באמצעות תוכנית בינלאומית מקיפה שתביא לשיקומה של אוכלוסייה זו על-ידי שיכונה בערים חדשות ומודרניות שתחלפנה את מחנות הפליטים הצפופים והנחשלים.

0