המאבק הישראלי-פלסטיני על המים: העמדה הישראלית

מאת 1 ינואר 2012

(Photo Credit: Cybjorg)

פרופסור חיים גבירצמן

פרופ' חיים גבירצמן הוא פרופסור הידרולוגיה במכון למדעי כדור הארץ באוניברסיטה עברית וחבר מועצת רשות המים בישראל. הוא גם יועץ ותיק של ועדת המים המשותפת ישראל-PA. הוא חיבר את המחקר 2012 פורץ של מרכז בס"א בנושאי מים-פלסטיני בישראל