The Hamas Takeover of Gaza: 10 Years On -Conference in Hebrew

By June 20, 2017

מרכז בגין-סאדאת למחקרים אסטרטגיים
מזמין את הציבור ליום עיון בנושא

עשור לפיצול הפנים הפלסטיני

יום רביעי, כ”ז בסיון תשע”ז, 21 ביוני 2017
אולם פלדמן בנין 301, אוניברסיטת בר-אילן

13:30 הזירה הפנים פלסטינית
יו”ר: פרופ’ אפרים קארש, ראש מרכז בס”א
ד”ר עידו זלקוביץ, המכללה האקדמית עמק יזרעאל, הפיצול – היבטים אידיאולוגיים וסמליים
ד”ר מרדכי קידר, מרכז בס”א, מדינת עזה – האמירות הפלסטינית הראשונה בין שמונה
ד”ר דוד קורן, יועץ רה”ע ירושלים לענייני ערבים ומזרח ירושלים, המחלקה ללימודי מזה”ת, אוניברסיטת בר- אילן, מערכת היחסים הפנים פלסטינית במזרח ירושלים
ד”ר מחמד קראקרה, מסאר – מכון מחקר, תכנון ויעוץ חברתי ג’ת, השפעת הפיצול על ערביי ישראל

15:30 המשולש ישראל-הרשות-חמאס: היבטים פוליטיים וצבאיים
יו”ר: פרופ’ ג’ראלד שטיינברג, המחלקה למדע המדינה, אוניברסיטת בר-אילן
פרופ’ הלל פריש, מרכז בס”א, משולש היחסים – מי נגד מי ומדוע?
מלכוד 22 : נק’ המבט הישראלית – ברירות קשות ,INSS , ד”ר קובי מיכאל
תא”ל (מיל’) מוני חורב, מרכז בס”א, התפתחות הפעולה של חמאס והמענה הישראלי