עקיבא ביגמן

תפיסתו המוטעית של האלוף אמיר ברעם לגבי חיזבאללה

| ספטמבר 3, 2019

במאמר שפורסם לאחרונה בכתב העת הצבאי מערכות, ניתח האלוף אמיר ברעם את חיזבאללה תוך הסתמכות לכאורה על "תורת השילוש" של קלאוזביץ. לשיטתו של ברעם חיזבאללה מהווה ארגון שהוא "פחות ממדינה" ולכן ניתן ליצור טריז בינו לבין לבנון. ואולם ניתוח זה שגוי ביסודו ומתבסס על קריאה נפוצה (אך מוטעית) של תיאוריית קלאוזביץ. קריאה נכונה של רעיונות אלו הייתה מביאה לתפיסת חיזבאללה כארגון שיעי-איראני במהותו שמוקדיו לא נמצאים כלל בלבנון אלא באוכלוסייה השיעית במדינה ובהנהגה האיראנית העולמית. מטבע הדברים, לראיה זו השלכות אסטרטגיות ואופרטיביות השונות מהותית לגבי הלחימה בחיזבאללה ונקודות התורפה שלו.

0