אלוף (מיל') גרשון הכהן

Maj. Gen. (res.) Gershon Hacohen

אלוף (מיל') גרשון הכהן

שירת בצה"ל במשך ארבעים ושתיים שנים כמפקד גדוד, חטיבה, אוגדה וגיס. פיקד על חיילים בקרבות מול מצרים וסוריה. לשעבר ראש מחלקת תורה ולחימה ומפקד המכללות.

טרור העפיפונים: איום הדורש מענה נחרץ

טרור העפיפונים אינו מהווה איום קיומי, אך בהפיכתו את מרחב הספר סביב רצועת עזה לישימון ובערערו את יכולתה של מדינת ישראל להעניק לתושבי הספר ביטחון ויציבות, הוא מציב איום החייב להיות מוסר בהקדם האפשרי.

0

פתרון שלוש המדינות

לאור הידרדרותה הנוראה של רצועת עזה ב-25 השנים האחרונות – הן תחת שלטון הרש"פ (2007-1994) והן תחת שלטון חמאס – מן הראוי לשקול פתרון חדש למצוקתה של עזה, ובמשתמע לסכסוך הישראלי-פלסטיני – הקמת מדינה פלסטינית ברצועת עזה ובצפון סיני בואכה אל-עריש.  

0

ההגנה המרחבית בסְפָר חיונית כתמיד

מדוע נמוג מרכיב ההגנה המרחבית ביישובי הספר? במאמר מוצג תפקיד ההתיישבות בדוקטרינת ההגנה המסורתית של צה"ל – ככוח השומר על האחיזה של מדינת ישראל בשטח. לאור האיום החדש ישן המתפתח בספר נטען במאמר כי יש לחזור לגישה המשלבת בין כוחות צבא סדירים לבין אזרחים בני המקום. איום חדירת כוחות אויב בקווי העימות מחייב את צה"ל להשתחרר מתפיסת פינוי היישובים בחירום ולהפכם לרכיב מערכתי הגנתי תומך למאמץ הצבאי העיקרי. יתרה מזו, הוא מציע לראות את מרחב הספר כמרחב חיכוך פוטנציאלי להתהוות חדשה.

0

מיטוט חמאס: אינטרס ישראלי?

כל עוד לא נפלה ההכרעה ההיסטורית בין התומכים בפתרון שתי המדינות, תוך נסיגה כמעט מלאה לקו הירוק וחלוקת ירושלים, לבין אלו הרואים בכך סיכון ואיום אסטרטגי הרה אסון תוותר שאלת שלטון חמאס בעזה פתוחה.

0

אירועי הגדר: קבורת קונספציית ההיפרדות

מאז ההתנתקות ברצועת עזה בקיץ 2005, התפתחו שני דגמים שראוי לתת עליהם את דעתנו. האחד, ברצועת עזה, מייצג את היגיון ההיפרדות בשלמותו; השני בשומרון ויהודה, שם המרחב מאורגן בסדר היברידי ובחיכוך יומי. ראוי לשאול באיזה מהם מתפתחת מגמה מועילה יותר לאינטרסים האסטרטגיים של ישראל.

0

"צעדת השיבה": עזה וירושלים

מיתוגה הגלוי  של המערכה בסיסמת "השיבה" – המינוח הפלסטיני-ערבי המכובס לחיסול ישראל – בלא שהדבר יעורר התנגדות בינלאומית כלשהי מחזיר את הסכסוך הישראלי-פלסטיני לתוצאות מלחמת  תש"ח (1948).

0

יציאת ארה"ב מהסכם הגרעין האיראני והאסטרטגיה הישראלית בסוריה

יציאת ארה"ב מהסכם הגרעין האיראני ותעוזתה של מדיניות הביטחון הישראלית במרחב הסורי מהוות תפנית נכונה ונחוצה מהנטייה המערבית לשמר את שגרת היציבות כמעט בכל מחיר, תוך הכחשת איומים קריטיים ודחיית הכורח להתמודד עמם.

0

אירועי גדר עזה כמערכה

אירועי הגדר בעזה,  המלווים במערכה תודעתית  מקפת כנגד מדינת ישראל בזירה הבין-לאומית,  מחייבים את מדינת ישראל להתארגנות מערכתית כוללת במישור הלאומי.

0

נס לא קרה לנו?

העובדה שבשעה המכרעת – שלא הייתה כמותה בתולדות עם ישראל מאז כישלון מרד בר כוכבא – עמד לו מנהיג בעל שיעור קומה בולט בכל קנה מידה היסטורי כדוד בן-גוריון אינה מובנת מאליה.

0

אזור C חיוני לאינטרסים הלאומיים של מדינת ישראל

מסירת חלקים משמעותיים משטחיC  לשליטת הרשות הפלסטינית מנוגדת לאינטרס הלאומי הישראלי, ולו משום ששטחים אלה ריקים כמעט לחלוטין מאוכלוסייה פלסטינית ומאפשרים לא רק אחיזה ביטחונית איתנה אלא התיישבות יהודית נרחבת בלא שהדבר יאיים על אופייה היהודי והדמוקרטי של מדינת ישראל. האורח בו סימן ראש הממשלה רבין את שטחי A,B ו- Cמבטא את החיוניות הרבה שזיהה באחיזת ישראל במרחבי C.

0