פרופ' אודי לבל

Prof. Udi Lebel

פרופ' אודי לבל

(דוקטורט מקינגס קולג' אונ' לונדון) עוסק בחקר יחסי צבא-חברה ובסוציולוגיה של התרבות והפוליטיקה. מחקריו מתמקדים בעיקר בפסיכולוגיה הפוליטית והתרבותית של השכול, קהילות טראומה וזיכרון הקולקטיבי, כמו גם בסוציולוגיה של קהילות ביטחון. פרופסור חבר בבית הספר לתקשורת, אוניברסיטת בר-אילן.

"חיות אדם"? השירות ביו"ש דווקא ממתן

| מרץ 13, 2019

בניגוד לדעה הרווחת בחוגים מסוימים, השרות הצבאי ביו"ש אינו גורם להקצנה והשחתה אלא להרחבת אופקים ופלורליזם, מיתון עמדות פוליטיות, ואף למודעות, שלא לומר אמפתיה למצוקה הפלסטינית – שהרי רק השירות הצבאי הנו המנגנון המוביל ישראלים רבים לחשיפה מעין זו. בנוסף מבטיח מודל צבא העם כי התנהגות הלוחמים, לרבות הנורמות האתיות שלהם, תזכה לסיקור ציבורי נרחב ודיון מתמשך בסוגיות מוסר לחימה.

0

אף אחד לא מדבר על מיליטריזם

| פברואר 1, 2019

דומה שהתסכול והתקווה לחילופי השלטון בקרב השמאל כה עזים עד שהוא מוכן לאמץ לחיקו "נבחרת חלומות" צבאית הנשלחת להדיח מפלגת שלטון אזרחית, בדומה למדינות עולם שלישי בה חשו מפלגות גנרלים "להציל את המדינה" מ"אזרחים מושחתים" או מדינות מערביות בהן נישאו הפופוליזם והפשיזם לשלטון על-ידי מצביאים שניצלו את קריסת האמון במערכות האזרחיות.

0

אנטישמיות רצחנית, לא "רוח המפקד"

| נובמבר 4, 2018

הטענה כי הרצח בפיטסבורג הוא תוצר של שיח רפובליקני בסוגיות הגירה ואזרחות היא פוליטיזציה פופוליסטית המנסה לרתום את הטראומה לטובת הדרת עמדות שמרניות מן המרחב הציבורי. אין לקשור אלימות לשיח. רצח אנטישמי אינו מונע מעמדות לגיטימיות של ממשל מכהן אלא, לצערנו, משילוב של אלימות ושנאת יהודים – שילוב שהיה קיים הרבה לפני היווסדה של ארה"ב. בדומה לדיון סביב פגיעות מיניות ואלימות מינית – קשירת המעשים לאווירה ליבראלית ומתירנית הנה עוול לקורבנות וסיכול יכולת המניעה העתידית.

0

גיוס 2017: מה מלמדים ומה לא מלמדים הנתונים

| דצמבר 19, 2017

ניתוח מגמות הגיוס לצבא חושף את התהליכים, המתחים, הקהילות והשסעים המתקיימים כיום בחברה הישראלית. כבר לא רק שמאל מול ימין, אשכנזיות מול מזרחיות, אלא, בעיקר, תפיסות שונות ביחס ליחסים הראויים להתקיים בין היחיד לבין החברה.

0

הקוד האתי משדר נחיתות ימנית

| יוני 28, 2017

הקוד האתי מיותר, קורבני ומשדר נחיתות. מה שנחוץ הוא לא ניסיון להשתיק את האקטיביזם של השמאל, אלא עידוד הפלורליזם והצמחת מוסדות וכוחות חדשים.

0

מהפך 77': הדמוקרטיה הרימה ראש

| מאי 29, 2017

מהפך 77' עיגן את הדמוקרטיה, הפך את ישראל לפלורליסטית וליברלית ואיפשר מהפכי שלטון נוספים, חוק הלאום, בהקשר זה, הוא השלמת המהפך – הבטחת אופייה וזהותה הלאומית של ישראל שתאפשר התנעת תהליכים מדיניים נועזים. שניהם יחד אמונים על הבטחת היותה של ישראל באופן ודאי ביתו הלאומי והדמוקרטי של העם היהודי.

0

מה שלוינשטיין שכח

| מרץ 14, 2017

אתו או בלעדיו – תשתלבנה בנות דתיות בתפקידי לחימה, תוך שתזכינה לחסות רבנית שתפרוש עליהן את חסותה.

0