פרופסור יחזקאל דרור

פרופסור יחזקאל דרור

Prof. Yehezkel Dror is a professor of political science at the Hebrew University of Jerusalem. His book "Israeli Statecraft: National Security Challenges and Responses" was published by Routledge as part of the BESA Studies in International Security. He has recently published a new book with Westphalia press entitled "Avant-Garde Politician: Leaders for a New Epoch".

הרהורים בעקבות דוח מבקר המדינה מיוני 20

עבודת מטה מיטבית בנושאי ביטחון לאומי חיונית לישראל בשל הסוגיות הקשות
הניצבות בפניה. "דוח הביקורת של מבקר המדינה על יישום חוק המל"ל וההתמודדות
עם המשט הטורקי" מטיב לדון בחלק מבעיות המטה לביטחון לאומי )מל"ל(, אך
מצויות בו גם אי-הבנות. בתהליכי קבלת ההחלטות הממשלתית ובעבודתו של המל"ל
חלו שיפורים חשובים, אך נשאר הרבה הדורש תיקון דחוף.

0

הצו המשולב: להתקיף את איראן ויוזמת שלום אזורי

קיום נשק גרעיני בידי איראן מציב סכנות חמורות לישראל, זאת בגלל האפשרות הריאלית שבנסיבות מסוימות שליטי איראן יפעילו ,במישרין או בעקיפין ,את הנשק נגד ישראל .עצם קיומו של נשק גרעיני בידי איראן כרוך בסכנות מגוונות לישראל. התחזית שנשק גרעיני איראני ידרבן תפוצה של נשק זה במזרח התיכון עוד מוסיפה לסכנות.

0
0