נושא:

War of Attrition

אחרי 50 שנים: מלחמת ההתשה, זיכרון מעורפל

| 23 יולי 2019

מלחמת ששת הימים העניקה לכאורה עומק אסטרטגי פיזי לישראל אך ישראל וצה"ל לא היו מסוגלים להחזיק בעומק האמור משום שלא ניתן היה להחזיק דרך קבע בסיני וברמת הגולן ללא שינוי מהפכני בגודל צה"ל, שהיה מחייב גם שינויים חברתיים וכלכליים קשים מנשוא. תפיסת הביטחון וההגנה שלאחר מלחמת ששת הימים לא התאימה לחלוטין לאחיזה קבועה במרחב שהיה גדול פי שניים ויותר מזה שלפני המלחמה. התוצאה – לפני מלחמת ששת הימים היה לישראל עומק אסטרטגי שהתאים לפוטנציאל הצבאי והכלכלי שלה ולאחריה היה לה לא יותר מעומק וירטואלי.