נושא:

Gaza disengagement

ההתנתקות מעזה כ"ניסוי מעבדה"

במאבק הציבורי על הסיפור המסביר את היגיון התפתחות האיום מעזה מאז ההתנתקות טמונה הצלת מדינת ישראל מפני פוטנציאל הסיכון החבוי ב"פתרון" שתי המדינות.