נושא:

David-Ben-Gurion

בנימין נתניהו מול דוד בן-גוריון

| 30 אוגוסט 2019

לאחרונה היה ציון דרך בכהונתו של בנימין נתניהו כראש ממשלה – תקופת שהותו בתפקיד עלתה באורכה על זו של דוד בן-גוריון. ציון דרך זה מזמן מבט השוואתי על מנהיגותם של השניים שיאפשר לבחון קווי דמיון ושוני בהנהגתם את המדינה. ואכן בתקשורת הישראלית החל מסע השוואות לטובה ולרעה. העובדה שמדובר בשני מנהיגים אשר גם לדעת מתנגדיהם הטביעו את חותמם על המדינה והחברה בישראל ראוי לבחון מה הם קווי הדמיון והשוני בין שני המנהיגים האלה.

האלוהים של מאיר שלו

התנערותו של מאיר שלו ממורשתו של רבי עקיבא עומדת בסתירה להשקפתו ההיסטוריוסופית של דוד-בן-גוריון, אם לא לרוחה החלוצית של הציונות, שראה עצמו כתלמידו וממשיך דרכו של התנא הדגול.

להיות עם בטוח בארצנו

מדינת ישראל נמצאת בצומת הרה גורל. השיקולים שיובילו את הנהגתה יהיו מורכבים מעצם האתגר להגנה פיזית על חיי אזרחיה. אך בחיי אדם ואומה קיימים ממדים נוספים, ובהם תשוקות לאומיות, היסטוריות ודתיות, ושיקול הדעת הפרגמטי חייב לכלול גם אותם במשוואת השיקולים הכוללת.

נס לא קרה לנו?

העובדה שבשעה המכרעת – שלא הייתה כמותה בתולדות עם ישראל מאז כישלון מרד בר כוכבא – עמד לו מנהיג בעל שיעור קומה בולט בכל קנה מידה היסטורי כדוד בן-גוריון אינה מובנת מאליה.